Erämaatalo Tarkkala

Tarkkalan tila sijaitsee Kuisjoen varrella Savukosken kunnassa. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi tilan rakennukset ovat harvoja Savukoskella sodan tuhoilta säästyneitä rakennuksia.

 

Tilalla on ollut asustusta aina 1900-luvun alkupuolelta lähtien jatkuen aina 1980-luvulle saakka. Tarkkala on antanut kodin kolmelle eri perheelle, viimeisenä Riikosen suvulle. Suku on pitänyt Tarkkalaa kesäpaikkanaan aina 1990-luvun alkupuolelle saakka ja sen jälkeen paikka alkoi käyttämättömänä nopeasti rapistua ja joutui myös ilkivallan kohteeksi.

Vuonna 2004 kohdetta alettiin entisöidä Savukosken kunnan, Museoviraston ja Työvoimahallinnon välisenä yhteistyönä. Rakennukset puretaan ja pystytetään uudelleen. Entisöinnissä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä rakenteita ja kunnioittamaan vanhoja rakennustapoja. Tarkkalan erämaatalon entisöinti on valmistunut 2006.