Erämatkailun KorvatunturinMaa -hanke

 

Hankkeen sisältö

Savukosken kunta, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Savukosken yrittäjät muodostavat yhdessä yhteisen matkailijoita ja yrittäjiä palvelevan keskuksen yhdistämällä kohteeseen toimijoiden matkailuneuvonnan sekä markkinoinnin ja matkailutuotteiden esittelyn.

Kohteesta kehitetään yhdessä TEM:n työllisyysperusteisilla investointituilla rahoitettavan kohteen ja lähialueen luontopalveluiden kehittämishankkeen kanssa toimiva matkailukohde ja kokonaisuus, joka palvelee kaikkia KorvatunturinMaan matkailuyrittäjiä ja matkailijoita.

Kehitetään luontotalossa esiteltäviä ja KorvatunturinMaan alueeseen sopivia matkailutuotteita

* perho- ja muu kalastus

* melonta

* retkeily merkityillä luontopoluilla

* UKK-puiston Korvatunturi -reitin säilyttäminen kestävän kehityksen periaatteella

* luonnontuotteet ja matkailu

Hankkeen aikana luodaan alueen imagoon sopivaa markkinointi- ja myyntimateriaalia sekä luodaan uudesta matkailun toimintamallista pysyvä kokonaisuus.

Luontotalon kävijämäärä kaksinkertaistuu hankkeen aikana. KorvatunturinMaan matkailullinen tunnettavuus ja yritysten saavutettavuus paranee. Matkailijat oppivat löytämään alueen luonnon monimuotoiset kohteet kestävän kehityksen periaatteella.

Erämatkailun KorvatunturiMaa -hanke on kaksivuotinen, Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 150 000 euroa.

Hankkeen rahoitus koostuu seuraavasti: EAKR 70 %, Savukosken kunta 16 % ja yksityinen rahoitus 14 %.

Hankkeen kesto 3.11.2008-31.10.2010

Yhteystiedot:
Projektisihteeri Piritta Lakela
Opastuskeskus Korvatunturi
Samperintie 32
98800 Savukoski
p. 040 738 5737
 

 

alue svaakuna lapinliitto
vipuvoimaaeu_rgb