Melontakartat (pdf)

Aatsinkijoki (Tuohioja -Kuolajoki), osa Tenniöjoen ja Kuolajoen melontakarttaa

Arajoki (Värriö-Kemijoki)

Kairijoki I (Ylä-Kairi - Kairijoen Eräkeskus)

Kairijoki II (Kairijoen Eräkeskus - Leukkuhamara, Kemijoki)

Kuolajoki, mukana myös Tenniöjoki sekä Aatsinkijoen ja Maltiojoen yläosien melontakartat.

Luirojoki I (Lokka - Neitikäiskoski)

Luirojoki II (Neitikäiskoski - Nivala)

Luirojoki III (Nivala - Tanhua)

Luirojoki IV (Tanhua - Koskelokangas)

Luirojoki V (Koskelokangas - Verkko-oja)

Luirojoki VI (Luiro - Pelkosenniemi)

Maltiojoki (Sekinhaara - Nilihaara)

Maltiojoki (Nilihaara - Maltionpalo)

Tenniöjoki ja Kuolajoki, mukana Maltiojoen alaosan melontakartta Tenniöjokeen saakka.

Nuorttijoki

Pyhäjoki (Kotaselkä-Sillankorva)

KEMIJOEN MELONTAKARTAT KEMIHAARASTA PELKOSENNIEMELLE I - VI

Kemijoki I (Kemihaara - Kuttusoja)

Kemijoki II (Kuttusoja - Ruuvaoja)

Kemijoki III (Ruuvaoja - Martti)

Kemijoki IV (Pahtakoski - Martti - Hanhioja)

Kemijoki V (Hanhioja - Savukoski -Viitaranta)

Kemijoki VI (Viitaranta - Kitinen)

Tenniöjoki I (Nousu - Savukoski, mukana Pyhäjoen alaosan melontakartta)

Tenniöjoki II (Venäjän raja - Nousu, mukana Kuolajoen melontakartta sekä Aatsinkijoen ja Maltiojoen alaosien melotakartat)

Värriöjoki  yläosa (Kotavaara - Patosaari)

Värriöjoki alaosa (Patosaari - Kemijoki)

Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 57/LA/07